Tunnista väärä signeeraus

Lasitehtaat ovat merkinneet ensiluokkaisen tuotannon usein kaivertamalla esineen suunnittelijan nimen lasiesineen pohjaan. Tämä opas mallikuvineen pyrkii avustamaan taidelasin ostajaa tunnistamaan jälkeenpäin signeeratut esineet.

Eri tehtaat ovat käyttäneet eri aikoina erilaisia signeeraustapoja, joista yleisin on merkitä tehdas ja suunnittelija. Myös erilaisia menetelmiä on käytetty. Toisinaan signeeraus on kirjoitettu timanttikynällä ja toisinaan se on tehty hapolla syövyttämällä.

Sekundalaatua eli kakkoslaatua on yleensä myyty ilman signeerausta. Poikkeuksen tästä tekee mm. Toikan 2-laatuiset linnut, joita on signeerattu OT Nuutajärvi II -merkinnällä.

Signeerauksia on aina väärennetty ja viimeaikoina väärentäminen on kasvanut voimakkaasti. Laatutavara.com kohtaa säännöllisesti taidelasiesineitä, joiden signeerauksen aitoutta on syytä epäillä. Jopa arvostetuissa huutokaupoissa – kirpputoreista ja nettihuutokaupoista puhumattakaan – kohtaa säännöllisesti taidelasia, joiden signeerauksen aitoutta voi syystä epäillä.

Taidelasiesineen signeerauksen aitouden määritteleminen voidaan jakaa seuraaviin pääkohtiin:

Onko esinettä ylipäätään koskaan signeerattu?

Signeerauksen aitouden arviointi kannattaa aloittaa selvittämällä, onko esineitä ylipäätänsä koskaan signeerattu. Esimerkiksi Riihimäen lasi ei joitain taidelasiesineitä koskaan signeerannut, vaikka ne on aikoinaan myyty ensiluokkaisina. Tälläaisia signeeraamattomina myytyjä esineitä ovat muun muassa:

  • Valtaosa Tamara Aladinin tuotannosta
  • Osa Nanny Stillin tuotannosta
  • Osa Helena Tynellin tuotannosta
  • Osa Kaj Franckin ja Oiva Toikan tuotannosta

Suurimmasta osasta – etenkin jo valmistushetkellä arvokkaampia taidelasiesineitä – kaikki ensiluokkaiset esinemallit on signeerattu. Iittala on signeeraunnut kaikki 1-luokan Orkideat, Hiidenhelmet, Hiidennyrkit, Linnunpäät yms. Timo Sarpanevan taidelasin.

Pääsääntönä on, että taidelasi on signeerattu, mutta käyttölasia taas ei. Poikkeuksia toki löytyy useita ja esimerkiksi Nanny Stillin osa Harlekiini-astiaston etikkä-öljy-karahveista on signeerattu. Harlekiini-kynttilänjalat ovat pääosin signeerattuja kun taas muita lasiston osia ei aikoinaan signeerattu.

Kokonaan oma ryhmä on älyttömät signeeraukset. Laatutavara.com on kohdannut lukuisia esineitä, joissa Helena Tynellin suunnittelema maljakko on signeerattu Nanny Stillin nimellä. Tai Riihimäen lasin tuotantoa on signeerattu Nuutajärven valmistamina. On myös esimerkkejä esineistä, jotka lasimassan perusteella ovat ulkoilaisia, vaikka pohjasta löytyy Gunnel Nymanin signeeraus.

Signeeraustekniikka

Valtaosa signeerauksista on tehty timanttikynällä kirjoittamalla, mutta esimerkiksi Nuutajärven lasitehdas on aikoinaan käyttänyt fluorivetyhappoa signeerauksen tekemiseen. Jos taidelasiesine on ollut tuotannossa aikana, joloin on käytetty happosigneerauksia ja esineen pohjasta löytyy timanttikynäsigneeraus, on signeeraus väärennös.

Uudemmissa taidelaseissa kohtaa koneella tehtyjä signeerauksia. Kun konesigneeraukseen on siirrytty, ei samoja malleja ole rinnan signeerattu kynällä.

Hiidenhelmen soodakuplat tuntuvat esineen sisäpinnassa voimakkaina eikä esine todennäköisesti olisi aikoinaan läpäissyt laadunvarmistusta. Lasimuseon asiantuntija-arvio paljasti, ettei 50-luvulla ole käytetty tekniikkaa, jolla esine on signeerattu. Signeeraus on väärennetty.
Hiidenhelmen soodakuplat tuntuvat esineen sisäpinnassa voimakkaina eikä esine todennäköisesti olisi aikoinaan läpäissyt laadunvarmistusta. Lasimuseon asiantuntija-arvio paljasti, ettei 50-luvulla ole käytetty tekniikkaa, jolla esine on signeerattu. Signeeraus on väärennetty.

Signeerauksen laatu ja tyyli

Eri tehtaat ovat käyttäneet eri laatuisia ja tyylisiä signeerauksia. Riihimäen lasi on esimerkiksi käyttänyt ronskeja tikkukirjaimia kun taas Nuutajärvi tasokkaampaa ja tarkempaa käsialaa.

Poikkeama tyylissä on helppo havaita vertailemalla signeerattua esinettä vastaaviin muihin esineisiin. Suunnittelijat eivät itse signeeraaneet esineitään vaan signeeraukset teki muut henkilöt ja eri signeeraajien käsialassa on eroja, mutta nämä poikkeavat kuitenkin vain vähän toisistaan.

Heikkolaatuinen signeeraus ei välttämättä ole väärennös. Esimerkiksi Oiva Toikka on itse signeerannut aikamoisilla harakanvarpailla joitain uniikkitöitään.

Rondossa on huomattavia valmistusvirheitä. Signeeraus poikkeaa tehtaan aikoinaan käyttämästä tyylistä. Signeeraus on todennäköisesti väärennetty.
Rondossa on huomattavia valmistusvirheitä. Signeeraus poikkeaa tehtaan aikoinaan käyttämästä tyylistä. Signeeraus on todennäköisesti väärennetty.

Signeerauksen sisältö

Signeerauksen sisältö on saattanut poiketa huomattavasti eri aikakausina. Iittala on kayttänyt 40- ja 50-luvulla vuosilukua signeerauksessa (esim. IITTALA TIMO SARPANEVA -56), kunnes he siirtyivät mallinumeroihin (esim. TAPIO WIRKKALA 3130). 1970-luvulla Iittala käytti edullisimmissa taidelasiesineissä vain nimikirjaimia (esim. TW tai TS).

Nuutajärvelle tyypillinen signeeraus (esim. G. Nyman Nuutajärvi Notsjö) yksinkertaistui 60-luvulla Kaj Franckin vaatimuksesta pelkkään tehtaan nimeen. Tämä ei kuitenkaan koskenut kaikkia esineitä ja muuttui taas myöhemmin suunnittelijan nimen sisältävään signeeraukseen (esim. Oiva Toikka Nuutajärvi Notsjö).

Suositut Oiva Toika linnut signeerattiin aluksi ”Oiva Toikka Nuutajärvi Notsjö” -timanttikynäsigneerauksella, kunnes 1990-luvulla Nuutajärvi lyhensi signeerauksen pelkkään ”O. Toikka Nuutajärvi”. Tämä ei kuitenkaan koske piensarjoja ja numeroituja tuotantoeriä. Uusimmat, edulliset linnut on konesigneerattuja.

Esineen laatu

Toisinaan ja nykyään entistä useammin signeerauksen laatu on niin tasokas, ettei jälkeenpäin tehtyä signeerausta voi enää erottaa alkuperäisestä. Tällöin voidaan tarkastella itse esineen laatua. Onko taidelasiesine priima ja ykkösluokkainen.

Tyypillisiä valmistusvirheitä esineissä ovat muunmuassa:

  • Selkeä ilmakuplat lasimassassa
  • Poikkeava muotoilu ja muotoiluvirheet
  • Virheet lasimassan muottiiin täyttymisessä
  • Roskat lasimassassa
  • Epätasaisuus esineen pinnoissa
  • Värivirheet

Jos esineessä on selkeitä valmistusvirheitä, se ole ollut aikoiaan 1-laatuinen, ja signeeraus esineessä on jälkeenpäin tehty. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että tehtaiden välillä on ollut eroja laadunvalvonnassa. Laadunvalvonta on lisäksi ollut tehtaiden sisällä erilaista eri aikakausina.

Eri tehtailla on ollut aikoinaan haasteita saada esineeseen haluttu väri. Värivirheet Iittalan i-väreissä ja Riihimäen lasin tappivärjätyissä lasiesineissä on luokiteltu sekundaksi eikä niitä ole signeerattu.

Keskipakoisvalaminen ei ole aina täyttänyt muottia kunnolla ja esimerkiksi Humppila on jättänyt tällaiset esineet signeeraamatta.

Lintupullon väri poikkeaa i-väreistä ja nokan driivaus on epäonnistunut, joten nokka on jäänyt nysäksi. Laadunvarmistus ei olisi päästänyt tätä 1-luokkaisena myyntiin. Signeeraus on poikkeava ja se on tehty poikkeavaan kohtaan esinettä. Signeeraus on todennäköisesti väärennetty.
Lintupullon väri poikkeaa i-väreistä ja nokan driivaus on epäonnistunut, joten nokka on jäänyt nysäksi. Laadunvarmistus ei olisi päästänyt tätä 1-luokkaisena myyntiin. Signeeraus on poikkeava ja se on tehty poikkeavaan kohtaan esinettä. Signeeraus on todennäköisesti väärennetty.

Mitä tehdä väärennöksen kanssa?

II-laatuinen esine voi olla vitriinissä yhtä kaunis kuin 1-laatuinenkin, eikä väärä signeeraus tee esineestä arvotonta. Markkinat lopulta päättävät mikä sen arvo on.

Tällaisen esineen voi myydä eteenpäin, mutta on ehdottoman tärkeää kertoa ostajalle signeerauksen aitoudesta. Jos tietää tai vaikka vain epäilee myymänsä esineen signeerauksen aitoutta, ja jättää mainitsematta tästä ostajalle, on kyseessä rikoslain mukaan petos.

1.8.2013. Copyright © Laatutavara.com

Kuvat: Laatutavara.com. Lähteet: Laatutavara.com, Suomen lasimuseo, Glorian Antiikki 4/12, Hanna Uusitalo.